Termeni si conditii

Va multumim ca utilizati mybac.ro!

Mybac.ro este o platforma de invatare online pentru examenul de Bacalaureat si dorim sa va ajutam sa promovati cu cele mai bune note acest examen important pentru viitorul si cariera voastra.  Hai sa invatam pe mybac.ro!

Acceptarea termenilor de utilizare

Prin înregistrarea pe site-ul nostru, sunteți de acord, în mod expres și în mod voluntar, cu fiecare prevedere a acestor Termeni de Utilizare. Prin accesarea și / sau utilizarea serviciilor myBac.ro, cursuri pre-înregistrate, cursuri live, meditatii on-line, forumul, testele, temele și alte servicii oferite pe site-ul nostru, sunteți de acord cu termenii de utilizare și condițiile sale detaliate mai jos.

Sunteți autorizat să utilizati serviciile myBac.ro numai dacă sunteți de acord cu toate regulile și condițiile prevăzute în Termenii si Condițiile de utilizare.

Dacă nu sunteti de acord cu acești termeni de utilizare, nu sunteți autorizat să accesati sau să utilizati serviciile oferite pe site-ul nostru. Utilizarea serviciilor myBac.ro este condiționată în mod expres de consimțământul pentru regulile din Termenii si conditiile de utilizare, așa cum a solicitat în momentul înregistrării pe site-ul nostru.

Ne rezervam dreptul de a schimba sau modifica acesti termeni de utilizare, la discreția noastră, în orice moment. Orice schimbări sau modificări la Termenii si Condițiile de utilizare vor intra în vigoare imediat după publicarea pe site-ul nostru. Sunteți responsabil pentru luarea la cunostinta, în mod regulat, a celei mai recente versiuni a acestor Termeni si Conditii de Utilizare.

Utilizarea în continuare a serviciilor noastre constituie acceptarea oricăror schimbări sau modificări la Termenii de utilizare

Definitii

Utilizatori: Folosirea zonelor publice ale myBac.ro este disponibila pentru oricine, nu necesită înregistrare. Pentru a beneficia de servicii private, rezervate pentru membrii, utilizatorul trebuie să se înregistreze pentru a deveni un membru al myBac.ro. Cuvântul "Utilizatorul" se va referi la orice utilizator care nu s-a înregistrat ca membru al myBac.ro.

Membri: Orice persoana, care conform legii are dreptul de a semna Termenii si Conditiile noastre, cu domiciliul în orice parte a lumii poate deveni un membru al myBAc.ro. Cuvântul "membru" se va referi la orice persoană care s-a înregistrat pe site-ul nostru.

Continutul

Continutul website-ului include, dar nu se limiteaza la, cursuri video si audio, cursuri live, materiale didactice in format text, imagini, exercitii, teme pentru acasa si alte servicii care includ interactiune, comentarii si feedback pentru utilizatorii si membrii mybac.ro

Continutul website-ului este proprietatea EDUNATION SRL, in afara cazurilor in care se mentioneaza in mod expres autorul. Tot continutul publicat pe platforma mybac.ro este protejat de legea dreptului de autor si de legi de proprietate intetelctuala in vigoare.

Dincolo de Licența limitată de utilizare instituită în acești termeni de utilizare, utilizatorii sau membri nu au nici un drept, titlu sau proprietate asupra serviciilor mybac.ro.

Securitate

Platforma mybac.ro si serviciile oferite sunt disponibile si accesibile prin Internet si desi EDUNATION SRL face tot posibilul pentru a mentine securitatea informatiilor, nu poate garanta ca informatia primita sau trimisa de Utilizator va fi in permanenta in siguranta. EDUNATION nu poate controla si nu ofera garantii privind securitatea sau continutul informatiilor care trec prin retelele de comunicatii.

Parola și securitate: La finalizarea procesului de înregistrare, creați o parolă care va permite accesul la platforma noastra. Sunteți de acord să păstreze confidențialitatea parolei și sunteti pe deplin responsabili pentru orice daune care rezultă din incapacitatea de a menține confidențialitatea și toate activitățile care au loc prin utilizarea de parola. Sunteți de acord să ne anunțati imediat cu privire la orice acces neautorizat la parola sau alte probleme de securitate. Sunteți de acord ca myBac.ro nu va fi responsabil pentru orice pierdere sau daună de la nerespectarea acestei clauze.

Licenta

Platforma mybac.ro si servciiile oferite prin intermediul platformei sunt licentiate si nu vandute. Licenta de utilizare este personala, neexclusiva si netransferabila si poate fi folosita in scopuri educationale non-comerciale.

Durata de licentiate este stabilita in functie de pachetul de pregatire achizitionat si utilizatorul este informat  in momentul achizitionarii cat si dupa de perioada licentei de utilizare. Utilizatorul poate sa verifice durata licentei si data de expirare in zona de prezentare comerciala a pachetelor educationale cat si in zona administrativa din contul utilizatorului.

O licenta de utilizare da dreptul utlizatorului sa utilizeze platforma mybac.ro de pe orice terminal dar pentru o singura conexiune. Accesare si utilizarea platformei de face numa dupa autentificarea utilizatorului prin nume si parola proprie.

Licenta acordata incepe in momentul in care utilizatorul a achzitionat un pachet si si l-a activat pe platforma prin crearea unui username si o parola de acces.

Limitarea garantiei

EDUNATION nu este raspunzatoare pentru erorile sau omisiunile prezente in continutul furnizat de utilizatori si de aceea utilizatorul accepta ca EDUNATION nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea/folosirea acestui site.

 Materialele oferite pe platforma mybac.ro sunt destinate invatarii rapide și sunt structurate conform programei nationale de pregatire a examenului de Bacalaureat. Furnizorul depune toate eforturile și investește în colaborarea cu profesori experimentați pentru ca conținutul oferit în platforma online mybac.ro să fie corect şi actual, însă nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de posibilă eroare sau omisiune în conţinut.

Prin utilizarea platformei online mybac.ro, toate categoriile de utilizatori îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că EDUNATION nu va putea fi făcuta răspunzatoare pentru conţinutul aplicaţiei și/sau al materialelor educaționale de pe site-ul http://www.mybac.ro și nici pentru lipsurile sau erorile acestora şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează platforma online mybac.ro şi care îşi bazează studiul școlar sau alte activități exclusiv pe conţinutul şi/sau informaţiile aflate de site-ul http://www.mybac.ro

Copyright

Toate drepturile, titlul, incluzand, dar fara a se limita la orice imagine, fotografie, animatie, video, audio, text si cod incorporate in platforma mybac.ro si toate materialele ce insotesc platforma mybac.ro sunt proprietatea EDUNATION. Din acest motiv trebuie sa tratati platforma mybac.ro ca pe orice alt material avand drepturi de copyright. Nu puteti face copii ale ecranelor platfomei mybac.ro sau ale oricaror parti ale acestuia. Sunt interzise sub-licentierea, inchirierea, vanzarea sau leasing-ul. De asemenea, sunt interzise piratarea, recompilarea, dezasamblarea, crearea de produse derivate din platforma mybac.ro sau din parti ale aceasta, modificarea, traducerea sau orice alta incercare de a descoperi codul sursa al Produsului.

Utilizatorul nu are dreptul de a folosi numele mybac.ro sau EDUNATION, logourile sau marcile inregistrate, sub nici o forma.

Utilizatorul este tinut sa raspunda patrimonial fata de EDUNATION pentru toate incalcarile acestor drepturi.

Dreptul de retragere

Beneficiarul, pentru zona de acces cu username si parola, confirmă în mod expres și irevocabil prin prezenta că renunță la dreptul de retragere în termen de 14(paisprezece) zile, prevăzut de OUG nr. 34 din 2014, și că dorește ca furnizarea integrală a conţinutului digital al Platformei On-lne mybac.ro, care nu este livrat pe un suport material, ci online, să înceapă deîndată după înregistrarea pe site si plată abonamentului.

Protectia datelor cu caracter personal

EDUNATION S.R.L.  este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  și are următoarele date de identificare: sediul în București, Str. Herta nr. 4, bl. 64A, sc. 2, ap. 82, Sectorul 2, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2724/05.03.2015, cod de înregistrare fiscală 34194327, telefon: 0773.751.482, email: [email protected]

Operatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată şi completată.

Scopul prelucrării datelor este: furnizarea de servicii online, respectiv gestionarea unei platforme online adresată elevilor pentru studiu și activități conexe, precum și reclamă, marketing şi publicitate pentru propriile servicii.

Categoriile de date prelucrate pentru scopurile menționate la art. 13.3. sunt: numele și prenumele, numele și prenumele unuia sau mai multor membri ai familiei (părinți), numarul de telefon, adresă de email. Utilizatorul nu este obligat să furnizeze date cu caracter personal, cu excepţia acelor date necesare întocmirii facturilor, creării conturilor de utilizator sau asigurării furnizării serviciului. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate, precum și furnizorii de servicii şi bunuri de facturare și de plată electronică online.

13.5. Conform Legii nr. 677 din 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată, completarea comenzii presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea datelor în scopurile menționate în prezentul contract.

13.6. Utilizatorul este informat că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea nr. 677 din 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Astfel, la cererea utilizatorului, adresată în scris către EDUNATION la adresa [email protected], EDUNATION se obligă să:

  • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale ale sale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, precum și restul informațiilor prevăzute de art. 13 din Legea nr. 677 din 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată;
  • să rectifice sau să actualizeze, în mod gratuit, datele personale ale solicitantului;
  • să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată;
  • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
  • să respecte dreptul solicitantului de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări.

 Utilizatorul este de acord că este posibil ca, în urma exercitării drepturilor sale legale mai sus menționate, EDUNATION să se afle în imposibilitatea de prestare a serviciilor online care fac obiectul prezentului contrcat și că nu are nicio pretenție materială de rambursare a sumelor deja plătite.

Operatorul declară că datele personale care fac obiectul prezentei prelucrări nu sunt și nu vor fi transferate în străinătate.

Incetarea Contractului

Prezentul contract încetează:

 - La expirarea duratei abonamentului achiziționat.

  - În cazul in care Utilzatorul încalcă termenii contractuali, EDUNATION are dreptul de a cere de la Utilizator daune – interese și/sau să îi blocheze accesul la Platforma online mybac.ro, fără ca Utilizatorul să aibă dreptul la returnarea vreunei sume.

Răspunderea EDUNATION este limitată la contravaloarea abonamentului plătit pentru perioada de serviciu necorespunzător sau Produs nefuncțional.

EDUNATION nu răspunde pentru niciun fel de alte daune directe sau indirecte.

În cazul încetării contractului prin reziliere din culpa dovedită a EDUNATION, Utilizatorul are dreptul la rambursarea sumelor plătite pentru partea de abonament neexecutată.

Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus soluționării de către instanţele judecătoreşti competente din București.